Zmieńmy razem HR i sposób w jaki pracujemy

Łączymy potencjał startupów z wyzwaniami rynku i partnerów korporacyjnych

Aplikuj teraz

Odpowiadamy na Wasze pytania

Na jakim poziomie zaawansowania projekty poszukujecie?

Jak długo będzie program trwał oraz jakie jest potrzebne moje zaangażowanie w udział w zajęciach w ramach akceleratora?

Czy oferujecie wsparcie finansowe dla projektów takich jak mój?

Jak finansujecie organizację programu akceleracji?

Ile będzie mnie kosztował udział w programie? I co Wy, jako organizatorzy z tego będziecie mieli?

W jakim języku będą spotkania/warsztaty?

Interesują nas przede wszystkim projekty na poziomie co najmniej MVP/prototypu lub gotowego rozwiązania, które są w stanie rozpocząć pilotaż dla naszego partnera od początku roku. Warto zabezpieczyć w swoim zespole dyspozycyjność osób odpowiedzialnych za rozwój technologii (programistów, designerów, grafików). Jeśli masz projekt w nieco wcześniejszej fazie, ale jesteś w stanie szybko stworzyć i dopasować rozwiązanie do potrzeb klienta, to także zapraszamy do złożenia swojej aplikacji. Z każdą osobą, która złoży swój wniosek udziału będziemy rozmawiać, aby poznać Was, Wasze możliwości i wizję udziału w programie.

Po złożeniu przez Ciebie aplikacji będziemy chcieli umówić się na rozmowę. Z doświadczenia wiemy, że czasami sam opis we aplikacji w trakcie naboru to za mało, więc zależy nam na bezpośrednim kontakcie oraz dopytaniu.

Potem omówimy Twoją aplikację z naszymi partnerami i zdecydujemy czy zaprosić Ciebie z zespołem na weekend preakceleracyjny 16-17 listopada 2019. Celem prekaceleracji jest nie tylko wspólne poznanie się, porozmawianie odnośnie tego jak będzie wyglądała akceleracja, ale także głębsze poznanie Waszego potencjału, podejścia do pracy oraz wizji na akcelerację. Oczywiście weekend zakończy się od razu naszą decyzją, który zespół zaprosimy do akceleracji od grudnia 2020. Będziemy chcieli wybrać max 6 projektów.

Sam program będzie trwał od początku grudnia 2019 do końca lutego 2020. W trakcie tego okresu będziemy pracować w trybie regularnych, cotygodniowych spotkań/warsztatów (1-2 dniowych) w Warszawie, podczas których będziesz miał szansę zebrać inspiracje od mentorów, zaplanować kolejne działania (w tym eksperymenty biznesowe) oraz podsumować i omówić poprzednie działania. Łącznie będzie około 10-11 tygodni cykli (nie liczymy okresu od 22.12.2019-5.01.2020 Te spotkania/warsztaty wymagają osobistej obecności w Warszawie w jednej z lokalizacji HubHub.

Demo Day, kończący program planujemy na pierwszą połowę marca 2020. Na Demo Day zaprosimy nie tylko naszych obecnych partnerów, ale także innych przedstawicieli korporacji oraz inwestorów.


Jednaże program akceleracji i Demo Day, to tylko etap naszej współpracy. Nastawiamy się na długoterminową relację, której celami są Twój rozwinięty biznes oraz wprowadzenie znaczącej zmiany na rynku w zakresie korzystania z takich technologii jak Twoja.

Stąd po Demo Day dalej będziemy pomagać w:

- dokończeniu pilotażowego wdrożenia u naszego partnera i zamienieniu go w komercyjną umowę współpracy - wtedy oboje wygrywamy w krótkim okresie

- dalszym wspieraniu rozwoju modelu biznesowego (w drodze do zyskownego, powtarzalneg i skalowalnego biznesu) promowaniu Twojego rozwiązaniu, wspieraniu w rozmowach z klientami oraz inwestorami. Jeśli Twój projekt stanie się nie tylko opłacalnym biznesem, ale i promotorem efektywnej zmiany sposoby pracy, to wtedy oboje wygrywamy w długim okresie.


Pamiętaj proszę, że same spotkania/warsztaty w Warszawie zajmą Ci 1-2 dni w tygodniu. Ale tu nie chodzi o warsztaty, ale o Twoją pracę i realizację zaplanowanych działań z klientami, rynkiem oraz Twoim produktem między spotkaniami/warsztatami. Potrzebujesz czasu na pracę wspólną ze swoim zespołem, na spotkania i ustalenia z partnerem korporacyjnym, spotkania z kolejnymi klientami. Stąd proszę poważnie rozważ jakie masz możliwości pogodzenia z innymi zobowiązaniami.

Nie, nie oferujemy wsparcia finansowego w formie jakiegokolwiek grantu, dotacji itp. Mamy wrażenie, że takich form wsparcia jest sporo na rynku i jednocześnie uważamy, że najlepsze finansowanie pochodzi od klientów. Stąd też skupiamy się na tym, aby jak najszybciej Twój biznes był finansowany przez kupujących klientów.

Na dzień dzisiejszy z własnych funduszy, ponieważ traktujemy to jako jeden z najbardziej kluczowych i długoterminowych projektów naszego życia. Teraz inwestujemy nie tylko swoje finanse, ale także inwestujemy swój czas i relacje. Głęboko wierzymy, że program w długim okresie przyniesie nam wiele wartości. Mamy wrażenie, że nasi mentorzy i partnerzy myślą podobnie :).

Od każdego zespołu/projektu, który przyjmie nasze zaproszenie do udziału w programie po weekendzie preakceleracyjnym pobieramy opłatę wejściową za udział w programie w wysokości 1000 PLN + VAT. Ta opłata będzie przede wszystkiem przeznaczona na pokrycie części kosztów logistyki (wynajem sal na nasze spotkania/warsztaty). Wiemy, że dla tych, którzy, podobnie jak my, poważnie podchodzą do tego programu oraz współpracy długoterminowej, ta opłata nie jest problemem.

Dodatkowo liczymy na sukces w projekcie. W kontekście krótkoterminowym to success fee z podpisania przez Ciebie umowy komercyjnego korzystania Waszego rozwiązania przez jednego z naszych partnerów. Jeśli do tego dojdzie, to chcemy jako organizatorzy programu pozyskać 2% udziałów w Twoim projekcie oraz 1% udziału w Twoim projekcie przekazać dla prowadzącego mentora, który będzie wspierał Cię w całym projekcie (czyli w trakcie programu, jak i po nim).

Dodatkowe źródło przychodu dla nas pojawia się także w podstaci success fee od partnera korporacyjnego - to róznowartość 5% kwoty kontraktu podpisanego z Tobą. Oczywiście wszystkie te kwestie będą zapisane w kontrakcie, jaki podpiszemy na początku akceleracji

Większość zajęć zapewnie będzie prowadzona po polsku, jednakże część będzie wymagała znajomości języka angielskiego na poziomie przy najmniej swobodnej komunikacji. A to z powodu mentorów, którzy mogą być anglojęzyczni, czy też chęci zaproszenia gości anglojęzycznych do udziału w Demo Day, które także rozważamy czy prowadzić po angielsku. Mając na uwadze nasze ambicje, chcemy także umożliwiać Wam łatwe promowanie Waszego rozwiązania nie tylko w Polsce, ale i zagranicą

Masz jeszcze inne pytania?

Pisz do nas, z chęcią odpowiemy

bartek@peoplepower.pl

Zgłoś się do programu już teraz!

Aplikuj teraz

Czekamy na Wasze zgłoszenie do 31 października